HRANATÉ JÍMKY

 
Železobetonová hranatá jímka se dnem o rozměrech 3700 mm x 2450 mm, výšky až 2,50 m, o minimálním objemu 8,10 m³ a maximálním objemu 17,80 m³, vhodná pro jímání splaškových i dešťových vod, retence, zásaky.
Možnost vyhotovení jímky od výšky 1,25 m po modulu 0,25 m.
Železobetnové skruže bez dna od výšky 0,95 m do výšky 2,20 m.
Zákrytové desky pojezdné, s kruhovým otvorem průměru 625 mm.

Nákladní automobil s hydraulickou rukou jímku doveze a složí.