KRUHOVÉ JÍMKY


Železobetonová kruhová jímka se dnem o průměru 2,44 m (2,20 m světlost), výšky až 2,50 m, o maximálním objemu 8,80 m3, vhodná pro jímání splaškových i dešťových vod, retence, zásaky.
Možnost vyhotovení jímky od výšky 1,25 m po modulu 0,25 m.
Železobetnové skruže bez dna od výšky 1,25 m do výšky 2,25 m.
Lze sestavit šachtu až do výšky 10 m.
Zákrytové desky pojezdné o nosnosti D400.

Nákladní automobil s hydraulickou rukou k uložení jímky:

image/jpegimage/jpeg