SÍDLO - PREFA - BETONÁRNA
SÍDLO - PREFA
BETONÁRNA
ZEMĚDĚLSKÁ BUDOVA
OPĚRNÉ STĚNY
VÝZTUŽ
KALICHY
VÝZTUŽ
HRANATÁ JÍMKA
VÝZTUŽ
KRUHOVÁ JÍMKA
OPĚRNÉ STĚNY
ATYPICKÉ PRVKY
ATYPICKÉ PRVKY
FILIGRÁNY
VAZNÍK
ŽB SKELET
VÝROBNÍ HALA
VÝROBNÍ HALA
PREFA SUTERÉN
Home
 


STROPNÍ SYSTÉM


Návrh a výroba filigránových desek stropu

Filigránové stropní desky jsou velkoplošné železobetonové prefabrikáty sloužící pro vytvoření stropní konstrukce. Tyto desky v sobě spojují funkci nosné konstrukce a ztraceného bednění. Podle statického výpočtu je v deskách zabudována rozdělovací výztuž, spodní nosná výztuž a prostorové příhradové nosníky zajišťující spřažení filigránových desek a monolitické nadbetonávky.
Výsledné vlastnosti filigránové stropní konstrukce jsou shodné se stropem monolitickým, ovšem samotná montáž je jednodušší a hlavně rychlejší. 

Proč zvolit tento systém:
- velmi rychlá montáž,
- plní funkci ztraceného bednění,
- minimalizace armovacích prací,
- zastropení prostoru téměř libovolného půdorysného tvaru,
- velká rozměrová variabilita,
- možnost tvorby prostupů pro instalace,
- možnost uložení instalací před provedením nadbetonávky,
- perfektně rovný podhled,
- rozměrová přesnost. 

image/jpeg

image/jpeg image/jpeg
 

  OBNOVA VÝROBNÍHO AREÁLU

Stylstav Prefa Křižanov
Křižanov 256, PSČ 594 51
přejít na stránky Stylstav s.r.o.
přejít na stránky Betonárny Křižanov

Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje).
Spravovat obsah


+420 566 543 222
+420 777 232 044

prefa@stylstavkrizanov.cz