STROPNÍ SYSTÉM


Návrh a výroba filigránových desek stropu

Filigránové stropní desky jsou velkoplošné železobetonové prefabrikáty sloužící pro vytvoření stropní konstrukce. Tyto desky v sobě spojují funkci nosné konstrukce a ztraceného bednění. Podle statického výpočtu je v deskách zabudována rozdělovací výztuž, spodní nosná výztuž a prostorové příhradové nosníky zajišťující spřažení filigránových desek a monolitické nadbetonávky.
Výsledné vlastnosti filigránové stropní konstrukce jsou shodné se stropem monolitickým, ovšem samotná montáž je jednodušší a hlavně rychlejší. 

Proč zvolit tento systém:
- velmi rychlá montáž,
- plní funkci ztraceného bednění,
- minimalizace armovacích prací,
- zastropení prostoru téměř libovolného půdorysného tvaru,
- velká rozměrová variabilita,
- možnost tvorby prostupů pro instalace,
- možnost uložení instalací před provedením nadbetonávky,
- perfektně rovný podhled,
- rozměrová přesnost. 

image/jpeg

image/jpeg image/jpeg